Introduktionskursen för barn består av 15 lektioner och
introduktionskursen för vuxna består av 14
lektioner. Här nedan finns de 4 första lektionerna
i respektive kurs att fritt prova på.

Om du sedan vill fortsätta så köp kursen här.

Lycka till!

Barnkursen lektion 1-4

Vuxenkursen lektion 1-4

Välkommen till din första lektion!

I den här lektionen pratar jag om
hur man ska sitta med gitarren.

Välkommen till din första lektion!

Här går vi igenom olika
sätt att sitta med gitarren.

Välkommen till din andra lektion!

I den här lektionen lär vi oss att spela stödanslag
med liftartumme på strängarna E, A och d.
Vi spelar och sjunger också sången Broder Jakob.

Välkommen till din andra lektion!

Här går vi igenom liftartumme, stödanslag,
bandstavar och band och tonerna A, B, c och d.

Välkommen till din tredje lektion!

I den här lektionen spelar vi
Ja må du leva och Björnen sover.

Välkommen till din tredje lektion!

För den som är ovan vid noter
kommer här en introduktion.

Välkommen till din fjärde lektion!

I den här lektionen spelar vi En kulen natt
och Blinka lilla stjärna där.

Välkommen till din fjärde lektion!

Här lär du dig de nya tonerna e och f,
vi spelar en skala  från A till f,
två gånger på varje ton,
och melodin till stycket Vår början.

Skapa en gratis webbplats med Yola