Sentry Page Protection

Välkommen till din första lektion!

I den här lektionen pratar jag om
hur man ska sitta med gitarren.

Välkommen till din andra lektion!

I den här lektionen lär vi oss att spela stödanslag
med liftartumme på strängarna E, A och d.
Vi spelar och sjunger också sången Broder Jakob.

Välkommen till din tredje lektion!

I den här lektionen spelar vi
Ja må du leva och Björnen sover.

Välkommen till din fjärde lektion!

I den här lektionen spelar vi En kulen natt
och Blinka lilla stjärna där.

Välkommen till din femte lektion!

I den här lektionen lär vi oss vad bandstavar är för något och räknar banden på gitarren.
Vi lär oss spela tonen B och att gömma tummen bakom greppbrädan. Sedan spelar vi Lilla snigel.

Välkommen till din sjätte lektion!

I den här lektionen lär vi oss att spela tonen C.
Sedan spelar vi melodin till Min gitarrlåt.

Välkommen till din sjunde lektion!

I den här lektionen lär vi oss att spela ett slagkomp
och hur man ska läsa ett ackordiagram.
Vi lär oss också att spela ackorden A-moll och E
och att börja förbereda nästa ackord redan på slag 3.
Sedan spelar vi ackorden till Min gitarrlåt.

Välkommen till din åttonde lektion!

I den här lektionen lär vi oss vad taktstreck och
takter är, och att spela ackordet fyra gånger per takt.
Vi lär oss också börja på E-strängen när vi spelar ackordet E
och på A-strängen när vi spelar A-moll.
Vi spelar också melodi och ackord samtidigt i Min gitarrlåt.

Välkommen till din nionde lektion!

I den här lektionen lär vi oss att spela tonen e.
Vi spelar också en skala från A till e
och säger tonnamnen samtidigt.
Sedan spelar vi stycket Höst.

Välkommen till din tionde lektion!

I den här lektionen lär vi oss var tonen f finns
och spelar en skala från A till f
samtidigt som vi säger tonnamnen.
Vi lär oss också ackorden Dm och Dm6
och spelar stycket August och gitarren.

Välkommen till din elfte lektion!

I den här lektionen spelar vi vårt första stycke med en upptakt
och börjar öva på att lyfta på fingrarna redan
på slag 4 för att förbereda oss för nästa ackord.
Vi spelar också stycket Svanen.

Välkommen till din tolfte lektion!

I den här lektionen spelar vi stycket Snöleoparden.

Välkommen till din trettonde lektion!

I den här lektionen lär vi oss tonerna F och G
och spelar en stamtonsskala E till f.

Välkommen till din fjortonde lektion!

I den här lektionen spelar vi melodin till stycket en vintervisa.

Välkommen till din femtonde lektion, den sista i introduktionskursen!

I den här lektionen lär vi oss ackordet Em och att man
kan ligga kvar på e när man byter mellan Am och Em.
Vi får spela två ackord i samma takt.
Man kan också spela vanliga Dm och lyfta på fingrarna
strax innan man ska byta till nästa ackord.
Vi spelar stycket Vintervisa

Skapa en gratis webbplats med Yola