Sentry Page Protection
Hej och välkommen till Introduktionskursen i gitarr för vuxna!
Kursen består av 14 lektioner som du kan göra när du vill,
men gör dem gärna någon specifik dag,
till exempel onsdagar klockan sju.

Och glöm inte bort att öva mellan lektionerna.

Har du några frågor så skriv till dingitarrskola@gmail.com.

Lycka till!

Välkommen till din första lektion!

Härgår vi igenom olika
sätt att sitta med gitarren.

Välkommen till din andra lektion!

Här går vi igenom liftartumme, stödanslag,
bandstavar och band och tonerna A, B, c och d.

Välkommen till din tredje lektion!

För den som är ovan vid noter
kommer här en introduktion.

Välkommen till din fjärde lektion!

Här lär du dig de nya tonerna e och f,
vi spelar en skala  från A till f,
två gånger på varje ton,
och melodin till stycket Vår början.

Välkommen till din femte lektion!

Här lär du dig ackorden Am7, Dm6, E7,
hur man läser en ackordtabell, 
spelar ett slagkomp och vilka
strängar som ingår i varje ackord.

Vi går också igenom vad taktstreck,
takter och fyrtakt är för något.  

Vi spelar ackorden till stycket Vår början,
räknar högt till när vi spelar
och övar genom att lyfta
på fingrarna redan på slag tre
för att förbereda för nästa ackord.

Välkommen till din sjätte lektion!

Vi spelar stycket Kvällsvisa, både melodi och ackord.

Välkommen till din sjunde lektion!

Här lär du dig ackorden Am, Dm och E
och att spela bara tre slag i den sista takten.
Vi spelar också stycket Januari.Välkommen till din åttonde lektion!

Du lär dig tonerna E, F och G och vad skillnaden
är mellan tonerna stora E och lilla e.

Sedan spelar vi en skala från  E till f och
använder finger 2 och 3 på B och c och e och f.

Vi spelar stycket Tre strängar och lyfter på
fingrarna på slag fyra för att
förbereda för nästa ackord.

Sedan lär du dig att det är viktigare att slå
slagen i högerhanden rätt än att
hinna göra ett perfekt ackordbyte.

Välkommen till din nionde lektion!

Här lär du dig de tre nya ackorden Em, B7 och G. 

Vi spelar också stycket Preludium som har ett fast korsförtecken vilket gör att alla f blir fiss.
Vi övar på ackorden till stycket genom att först
spela fyra slag på varje ackord.

Välkommen till din tionde lektion!

Här lär du dig det nya ackordet D7 och att lättare
byta mellan vissa ackord genom att inte lyfta på
fingrar som kan ligga kvar på samma ställe.

Vi spelar också stycket Interludium.

Välkommen till din elfte lektion!

Vi spelar stycket Bagatell.

Välkommen till din tolfte lektion!

Vi börjar med att använda fingrarna i högerhanden
och spelar med fingrarna m, långfingret, och i, pekfingret, på tredje sträng, g-strängen, medan p, tummen, tar hand om E-strängen.

Välkommen till din trettonde lektion!

Vi spelar stycket Bagatell och spelar
melodin i basen med tummen och
kompar med fingrarna på g-strängen.

Välkommen till din fjortonde lektion!

Här ger jag en introduktion i plockkomp och
visar två plockkompsvarianter, en i fyrtakt
och en i tretakt. Vi kompar stycket
Januari och Vem kan segla förutan vind.

Skapa en gratis webbplats med Yola